Kontakt

Kontakt

Máte otázku? Nechajte nám odkaz:

Bankové spojenie

Pri platbe bankovým prevodom použite nasledovné bankové číslo:

Euro

  • Banka:  SLSP a.s. 
  • IBAN:   SK16 0900 0000 0051 6542 3733      
  • SWIFT(BIC): GIBASKBX 

Tu nás nájdete:

e-mail: profibag@profibag.net

Sídlo firmy:

ProfiBag – Ildikó Margit Szarka

9175 Dunaszentpál, Rét utca 11. Maďarsko